Căn hộ Gem Riverside là dự án được nhận xét cao với nhiều mặt trong đó vị trí và uy tín của đất xanh được coi là yếu tố yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của căn hộ. Có vị trí nằm tại khu vực được nhận xét giá cao về mặt vị trí như giao thông vì đây là cũng là khu vực chỉ vừa mới bắt đầu phát triển, Gem Riverside là cơ hội của nhiều khách hàng, do giá bán giai đoạn đầu tư hầu như lúc nào cũng thấp hơn so với các dự án đã đi vào khuôn hoạt động.

Hàng chục dự án đang đợi khách hàng lựa chọn. Với những sản phẩm cực kỳ phát triển. Và Gem Riverside một dự án mà Đất Xanh Group đang chú trọng đầu tư. Dự án luôn được đánh giá cao. Nhiều mặt vị trí, cũng như tiến độ dự án.